Uzmanlar LGS sorularını değerlendirdi

SEÇİCİ BİR SINAVDI
* Bilfen Okulları

ÇELDİRİCİLER GERİ DÖNDÜ
Matematik sınavının genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştuğunu görüyoruz.  Sınavda karşımıza çıkan işlem gerektiren ve kısa soruların, Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı örnek sorularla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu LGS’de de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle “çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık” başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak.

FEN OKUR YAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI
Fen Bilimleri sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup MEB Fen Bilimleri ders kitabının konu anlatımında bahsedilmeyen bir bilginin olmadığı ve her üniteden soru sorulduğu görüldü. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer aldı. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekti. Eski LGS sorularına kıyasla öncüllü soruların sayısında artış olması, fen okur yazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle getirdi.

TÜRKÇE ŞAŞIRTMADI
Türkçe soruları beklendiği gibi müfredata uygundu. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimiz ilk defa kazanımların tamamından sorumlu tutuldu. Türkçe sınavında önceki yıllarda olduğu gibi anlam sorularının yoğunlukta olduğunu bununla birlikte beş dil bilgisi sorusu sorulduğunu görüyoruz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda özellikle “sözcükte anlam, şiir yorumlama, metin türleri ve yakın anlamlı cümle” başlıklarından gelen soruların ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Grafik ve görsel yorumlama soruları içeriklerinin yoğunluğu ve uzunlukları sebebiyle öğrencilerin süreyi verimli kullanmalarını gerektirdi. Bu sebeple zaman yönetimini doğru yapanların fark yaratacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

BİLGİ VE YORUMUN GÜCÜ KAZANACAK
Adaylar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tüm müfredatından sınava girdi. Sorulardaki metinlerin MEB kitabından seçildiği görüldü.  Sınavda “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 2 soru, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 2 soru, “Din ve Hayat” ünitesinden 2 soru, “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden 2 soru, “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitesinden 1 soru ve ünite sonlarında yer alan peygamber kıssalarından üç peygamberi içeren 1 soru olmak üzere toplam 10 soru soruldu. Sorular müfredata uygundu. Geçmiş yıllardaki sınavlardan farklı olarak sınavda 3 soru doğrudan bilgi temelliydi. Çeldiricileri kuvvetli sorular yer aldığı için dikkati ölçen bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına bu sınavda başarıyı yakalayacağı kanaatindeyiz.

AYRINTILI SORULAR ÖĞRENCİLERİ ZORLADI
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında; alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildiği gibi neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini iyi ölçen sorulara da yer verildi. Sınavda; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyinde sorular yer almaktadır. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istendiği gibi dikkat faktörü de göz ardı edilmedi. Sorular konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektiren şekilde hazırlanmıştı. Yıl boyunca MEB’in yayımladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralelliğin çok az olduğu görüldü. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdır. “Nitelikli okullara” öğrenci alımı yaparken T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi belirleyici ders olarak yorumlanabilir. Soruların gerek beceri düzeyi gerekse içeriğinin geçmiş yıllardaki LGS sorularından çok daha fazla ayrıntı içeriyordu ve zorluk derecesi yüksekti.

KELİME BİLGİSİ ÖN PLANDA
İngilizce soruları, 2023-2024 eğitim yılının ilk 9 ünitesindeki tüm konu ve kazanımlardan oluşuyor.  Sorular ilgili ünitelere ait kazanımları dengeli bir şekilde test etti. Sınavda tüm soruların MEB kazanımlarına ve ders kitaplarına uygun olduğu gözlemlendi. Sınavda yer alan sorular, MEB içeriğine paralel olarak hazırlanmış ve sınavda bilgi basamağındaki sorular ağırlıktaydı. Ölçülen temel beceriler; kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve analiz yapma şeklinde özetlenebilir. İlgili ünitelere ait kelime bilgisinin önemi ortaya çıkıyor. Yeterli kelime bilgisine sahip olmayan öğrenciler, bağlamı anlamakta ve çıkarım yapmakta zorlanacaklardır. Geçen yıl sınavda diyalog soruları öne çıkarken bu yıl birden fazla alt kazanımı barındıran metinler ağırlıktaydı. 10 sorudan 4’ü olumsuz yönergeden oluştuğu için yönergeyi dikkatli okuma becerisi de öne çıkan unsurlar arasında.

Sınava hazırlık sürecinde farklı soru tipleri çözmüş, hedef kelimeleri düzenli bir şekilde tekrar etmiş, sınav sırasında yönerge ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okuyarak zaman yönetimini doğru ve etkin bir şekilde kullanmış öğrenciler bu yıl LGS İngilizce sınavında başarılı olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir